Dr Martens

מציג את כל 3 התוצאות

תצוגה מהירה

ד"ר מרטנס לאנשים שיש להם סגנון אישי משלהם אך חולקים רוח מאוחדת - דמויות אותנטיות שעומדות במשהו. אנשים בעלי תחושה של ביטוי עצמי גאה. אנשים שהם שונים. ברמה הסגנונית, הצלליות הפשוטות של ד"ר מרטנס מאפשרות ללובשיהם לאמץ את המגפיים והנעליים כחלק מהסגנון האינדיבידואלי והייחודי שלהם; ברמה המעשית, עמידותם ונוחותם המפורסמים הופכים אותם לאידיאליים לעולם הבלתי נסלח של הופעות ואופנת רחוב; ואז לבסוף ברמה הרגשית, הם אות של גישה והעצמה. עם זאת, זה לא תמיד היה כך: דוקטור מרטנס היה במקור מגף צנוע לעבודה שאפילו נמכר כנעל גינון בשלב מסוים. אז איך הפך המגף התועלתני הזה לאחד המותגים הרלוונטיים מבחינה תרבותית בעידן המודרני? זהו סיפור מעניין וייחודי ...

תצוגה מהירה

ד"ר מרטנס לאנשים שיש להם סגנון אישי משלהם אך חולקים רוח מאוחדת - דמויות אותנטיות שעומדות במשהו. אנשים בעלי תחושה של ביטוי עצמי גאה. אנשים שהם שונים. ברמה הסגנונית, הצלליות הפשוטות של ד"ר מרטנס מאפשרות ללובשיהם לאמץ את המגפיים והנעליים כחלק מהסגנון האינדיבידואלי והייחודי שלהם; ברמה המעשית, עמידותם ונוחותם המפורסמים הופכים אותם לאידיאליים לעולם הבלתי נסלח של הופעות ואופנת רחוב; ואז לבסוף ברמה הרגשית, הם אות של גישה והעצמה. עם זאת, זה לא תמיד היה כך: דוקטור מרטנס היה במקור מגף צנוע לעבודה שאפילו נמכר כנעל גינון בשלב מסוים. אז איך הפך המגף התועלתני הזה לאחד המותגים הרלוונטיים מבחינה תרבותית בעידן המודרני? זהו סיפור מעניין וייחודי ...

תצוגה מהירה

ד"ר מרטנס לאנשים שיש להם סגנון אישי משלהם אך חולקים רוח מאוחדת - דמויות אותנטיות שעומדות במשהו. אנשים בעלי תחושה של ביטוי עצמי גאה. אנשים שהם שונים. ברמה הסגנונית, הצלליות הפשוטות של ד"ר מרטנס מאפשרות ללובשיהם לאמץ את המגפיים והנעליים כחלק מהסגנון האינדיבידואלי והייחודי שלהם; ברמה המעשית, עמידותם ונוחותם המפורסמים הופכים אותם לאידיאליים לעולם הבלתי נסלח של הופעות ואופנת רחוב; ואז לבסוף ברמה הרגשית, הם אות של גישה והעצמה. עם זאת, זה לא תמיד היה כך: דוקטור מרטנס היה במקור מגף צנוע לעבודה שאפילו נמכר כנעל גינון בשלב מסוים. אז איך הפך המגף התועלתני הזה לאחד המותגים הרלוונטיים מבחינה תרבותית בעידן המודרני? זהו סיפור מעניין וייחודי ...